Lønnsgrad
År
Måned
Annen hver måned
Uke
Dag
Time
tilbakeholdelse
Lønn
1,500,000 kr
Trinnskatt
- 147,122 kr
Trygdeavgift
- 120,000 kr
Fellesskatt
- 292,996 kr
Total skatt
- 560,118 kr
Netto lønn
* 939,882 kr
Marginal skattesats
46.5%
Gjennomsnittlig skattesats
37.3%
62.7%
Netto lønn
37.3%
Total skatt
Total skatt
Netto lønn
Oppsummering
Om du tjener 1,500,000 kr i året når du bor i Norge, vil du bli skattet 560,118 kr. Dette betyr at nettolønnen din vil bli 939,882 kr per år, eller 78,323 kr per måned. Din gjennomsnittlige skattesats er 37.3% og marginalskattesatsen din er 46.5%. Denne marginalskattesatsen betyr at din umiddelbate tilleggsinntekt bil bli skattelagt på denne skattesatsen. For eksempel, en økning på 100 kr på lønnen din vil bli beskattet 46.49 kr, således, vil nettolønnen din øke med 53.51 kr.
Bonuseksempel
En 1,000 kr bonus vil generere en ekstra 535 kr med nettoinntektene. En 5,000 kr vil generere en ekstra 2,676 kr med nettoinntektene.
MERKNAD * Tilbakeholdelse beregnes basert på stabellene for Norge, inntektsskatt. For forenkling er det antatt noen variabler (for eksempel sivilstand og andre). Dette dokumentet representerer ikke juridisk autoritet og skal kun brukes til tilnærmelsesformål.