Hvor mye tjener du?
Årslønn
kr
Månedslønn
kr
Lønn annenhver uke
kr
Ukeslønn
kr
Dagslønn
kr
Timeslønn
kr
Din arbeidstid per uke
1,500,000 kr årlig er hvor mye per time?
Om du tjener 1,500,000 kr per år, blir Timeslønn din 721 kr. Dette resultatet får vi ved å multiplisere basislønnen din med antall timer, uker, å måneder du jobber i løpet av ett år, tatt i betraktning at du jobber 40 timer i uken.
Konvertere 1,500,000 kr ett år til en annen tidsenhet
Omdannelse
Enhet
Månedslønn
1,500,000 kr ett år er 125,000 kr per måned
Lønn annenhver uke
1,500,000 kr ett år er 62,500 kr per 2 uker
Ukeslønn
1,500,000 kr ett år er 28,846 kr per uke
Dagslønn
1,500,000 kr ett år er 5,769 kr per dag
Timeslønn
1,500,000 kr ett år er 721 kr per time
Konverteringstabell
TIME
DAG
UKE
MÅNED
ÅR
1 Time
8 H
40 H
173 H
2,080 H
1 Dag
5 D
21.67 D
260 D
1 Uke
4.33 U
52 U
1 Måned
12 M
1 År