Hvor mye tjener du?
Årslønn
kr
Månedslønn
kr
Lønn annenhver uke
kr
Ukeslønn
kr
Dagslønn
kr
Timeslønn
kr
Din arbeidstid per uke
500,000 kr årlig er hvor mye per time?
Om du tjener 500,000 kr per år, blir Timeslønn din 240 kr. Dette resultatet får vi ved å multiplisere basislønnen din med antall timer, uker, å måneder du jobber i løpet av ett år, tatt i betraktning at du jobber 40 timer i uken.
Konvertere 500,000 kr ett år til en annen tidsenhet
Omdannelse
Enhet
Månedslønn
500,000 kr ett år er 41,667 kr per måned
Lønn annenhver uke
500,000 kr ett år er 20,833 kr per 2 uker
Ukeslønn
500,000 kr ett år er 9,615 kr per uke
Dagslønn
500,000 kr ett år er 1,923 kr per dag
Timeslønn
500,000 kr ett år er 240 kr per time
Konverteringstabell
TIME
DAG
UKE
MÅNED
ÅR
1 Time
8 H
40 H
173 H
2,080 H
1 Dag
5 D
21.67 D
260 D
1 Uke
4.33 U
52 U
1 Måned
12 M
1 År