Hvor mye tjener du?
Årslønn
kr
Månedslønn
kr
Lønn annenhver uke
kr
Ukeslønn
kr
Dagslønn
kr
Timeslønn
kr
Din arbeidstid per uke
600,000 kr årlig er hvor mye per time?
Om du tjener 600,000 kr per år, blir Timeslønn din 288 kr. Dette resultatet får vi ved å multiplisere basislønnen din med antall timer, uker, å måneder du jobber i løpet av ett år, tatt i betraktning at du jobber 40 timer i uken.
Konvertere 600,000 kr ett år til en annen tidsenhet
Omdannelse
Enhet
Månedslønn
600,000 kr ett år er 50,000 kr per måned
Lønn annenhver uke
600,000 kr ett år er 25,000 kr per 2 uker
Ukeslønn
600,000 kr ett år er 11,538 kr per uke
Dagslønn
600,000 kr ett år er 2,308 kr per dag
Timeslønn
600,000 kr ett år er 288 kr per time
Konverteringstabell
TIME
DAG
UKE
MÅNED
ÅR
1 Time
8 H
40 H
173 H
2,080 H
1 Dag
5 D
21.67 D
260 D
1 Uke
4.33 U
52 U
1 Måned
12 M
1 År