Lønnsgrad
År
Måned
Annen hver måned
Uke
Dag
Time
tilbakeholdelse
Lønn
200,000 kr
Trinnskatt
- 220 kr
Trygdeavgift
- 16,000 kr
Fellesskatt
- 10,945 kr
Total skatt
- 27,166 kr
Netto lønn
* 172,834 kr
Marginal skattesats
20.6%
Gjennomsnittlig skattesats
13.6%
86.4%
Netto lønn
13.6%
Total skatt
Total skatt
Netto lønn
Oppsummering
Om du tjener 200,000 kr i året når du bor i Norge, vil du bli skattet 27,166 kr. Dette betyr at nettolønnen din vil bli 172,834 kr per år, eller 14,403 kr per måned. Din gjennomsnittlige skattesats er 13.6% og marginalskattesatsen din er 20.6%. Denne marginalskattesatsen betyr at din umiddelbate tilleggsinntekt bil bli skattelagt på denne skattesatsen. For eksempel, en økning på 100 kr på lønnen din vil bli beskattet 20.64 kr, således, vil nettolønnen din øke med 79.36 kr.
Bonuseksempel
En 1,000 kr bonus vil generere en ekstra 794 kr med nettoinntektene. En 5,000 kr vil generere en ekstra 3,968 kr med nettoinntektene.
MERKNAD * Tilbakeholdelse beregnes basert på stabellene for Norge, inntektsskatt. For forenkling er det antatt noen variabler (for eksempel sivilstand og andre). Dette dokumentet representerer ikke juridisk autoritet og skal kun brukes til tilnærmelsesformål.