Lønnsgrad
År
Måned
Annen hver måned
Uke
Dag
Time
tilbakeholdelse
Lønn
200,000 kr
Trinnskatt
- 372 kr
Trygdeavgift
- 16,400 kr
Fellesskatt
- 12,915 kr
Total skatt
- 29,687 kr
Netto lønn
* 170,313 kr
Fradrag ?
Et fradrag er et bestemt beløp du kan fjerne fra din skattepliktige inntekt for å senke den.
close-button
- 141,300 kr
Marginal skattesats
22.2%
Gjennomsnittlig skattesats
14.8%
85.2%
Netto lønn
14.8%
Total skatt
Total skatt
Netto lønn
Oppsummering
Om du tjener 200,000 kr i året når du bor i Norge, vil du bli skattet 29,687 kr. Dette betyr at nettolønnen din vil bli 170,313 kr per år, eller 14,193 kr per måned. Din gjennomsnittlige skattesats er 14.8% og marginalskattesatsen din er 22.2%. Denne marginalskattesatsen betyr at din umiddelbate tilleggsinntekt bil bli skattelagt på denne skattesatsen. For eksempel, en økning på 100 kr på lønnen din vil bli beskattet 22.16 kr, således, vil nettolønnen din øke med 77.84 kr.
Bonuseksempel
En 1,000 kr bonus vil generere en ekstra 778 kr med nettoinntektene. En 5,000 kr vil generere en ekstra 3,892 kr med nettoinntektene.
MERKNAD * Tilbakeholdelse beregnes basert på stabellene for Norge, inntektsskatt. For forenkling er det antatt noen variabler (for eksempel sivilstand og andre). Dette dokumentet representerer ikke juridisk autoritet og skal kun brukes til tilnærmelsesformål.